Make your own free website on Tripod.com
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
") parent.ReadingFrame.document.writeln (""); parent.ReadingFrame.document.writeln (Stuff); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.close(); } function WriteToTimer(Stuff){ parent.TimerFrame.document.clear(); parent.TimerFrame.document.open(); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.writeln ("
") parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (Stuff); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.close(); } if (platform == 'mac') { rightchar = unescape(macrightchar) wrongchar = unescape(macwrongchar) } else { rightchar = unescape(winrightchar) wrongchar = unescape(winwrongchar) } function CheckAnswer(QNum, AnsNum, Correct) { whichfb = (5*(QNum-1) + AnsNum) if (Correct == 1) { if (DoneStatus[QNum] != '1'){ Tries = Tries + 1; DoneStatus[QNum] = '1'; Score = Score + 1;} if (eval(IndicatorName[whichfb]) != null){ eval(IndicatorName[whichfb]).value = rightchar} Feedback = Responses[whichfb] if (Feedback == '') {Feedback = DefaultRight} Percent = Math.floor(Score*100/Tries) + '%'; Feedback = Feedback + '
' + YourScore + ' ' + Percent + '.'; var i = 0; var AllDone = true; for (i=1; i'; } WriteFeedback(Feedback); } else { if (DoneStatus[QNum] != '1'){ Tries = Tries + 1;} if (eval(IndicatorName[whichfb]) != null){ eval(IndicatorName[whichfb]).value = wrongchar} Feedback = Responses[whichfb] if (Feedback == '') {Feedback = DefaultWrong} WriteFeedback(Feedback) } } function WriteFeedback(Feedback) { parent.FeedbackFrame.document.clear(); parent.FeedbackFrame.document.open(); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
") parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln (Feedback); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.close(); }
 

Pilih ayat yang membawa maksud saling

1 I. Semua kaum ziarah-menziarahi pada musim perayaan tanpa mengira kaum.
II. Pelakon terkenal itu tidak putus-putus dihujani surat oleh peminatnya.
III. Mereka bertukar-tukar cenderamata sebelum pertandingan itu.
IV. Menjelang senja, unggas-unggas di hutan bersahut-sahutan.
I dan II
II dan III
III dan IV
I, III dan IV

2 I. Dalam dialog itu kami bertukar-tukar pendapat.
II. Anak-anak kucing itu bercakar-cakaran.
III. Semalam-malaman saya tidak dapat tidur.
IV. Orang ramai berduyun-duyun pergi ke pameran itu.
I dan II
III dan IV
I, II dan III
II, III dan IV

3 I. "Hujan hanya turun renyai-renyai," kata Ahmad.
II. Pasukan keselamatan berbalas-balas tembakan dengan penculik itu.
III. Penjenayah itu tuduh-menuduh apabila disoal.
IV. Anis dan Shita berpegang-pegangan tangan semasa berjalan di bandar.
I dan II
II dan III
II, III dan IV
I, II, III dan IV

4 I. Hazim sedang berehat-rehat di beranda rumah.
II. Kedua-dua anak Encik Amran berpeluk-pelukan semasa dijumpai.
III. "Jangan kamu bermusuh-musuhan lagi," kata guru.
IV. Ahmadi bermaaf-maafan dengan adik-beradiknya semasa berada di lapangan terbang.
I dan II.
II dan III.
II, III dan IV.
I, II, III dan IV.

5 I. Datuk mundar-mandir di dalam biliknya.
II. Janganlah kita fitnah-menfitnah sesama rakan.
III. Amalan ziarah-menziarahi perlu dikekalkan dalam masyarakat itu.
IV. Kami bergilir-gilir menjaga adik-adik semasa ibu tiada di rumah.
I dan III.
II dan III.
I, II dan III.
II, III dan IV.